स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा संघ अन्तर्गत समायोजन भएका फार्मेसी अधिकृतको पदस्थापन

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा संघ अन्तर्गत समायोजन भएका फार्मेसी अधिकृतको पदस्थापन

काठमाडौं: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार संघ अन्तरगर्त समायोजन भएका २७ जना फार्मेसी अधिकृतको पदस्थापन गरेको छ।

हेर्नुस् सूची:

 

 

 

थप समाचार