ब्रेन स्ट्रोकमा जतिसक्दो चाँडो बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउनुु पर्छ

Subscribe our Youtube channel