Foot problems in diabetes -मधुमेह छ ? गोडामा थाहा नै नपाई चोट लाग्ला –

Subscribe our Youtube channel